Link download Windows XP/ 7/ 8/ 8.1/ 10 32, 64 bit nguyên gốc và Office 2003/ 2007/ 2010/ 2013/ 2016 nguyên gốc

Mình tổng hợp các bản Windows và Office ở đây để các bạn có thể tiện cho việc tải nhé

Read more