Một số phím tắt hữu ích trong Windows

Phím tắt giúp người dùng sử dụng máy tính hiệu quả hơn thông qua việc kết hợp các phím với nhau để gọi một tính năng nào đó, thay vì phải tìm chọn thủ công. Phím tắt tỏ ra cực kỳ hữu dụng trong những ứng dụng có quá nhiều tính năng, như Microsoft Office Word.

Có rất nhiều các phím tắt nhưng trong bài này mình chỉ liệt kê những phím tắt mà theo mình thấy thông dụng và hữu ích nhất bạn nên thuộc lòng để thực hiện công việc một cách nhanh chóng hơn.

Phím tắt trong Windows nói chung:

Ctrl + A: Chọn tất cả.
Ctrl + C:
 Sao chép (Copy) đối tượng đã chọn

Ctrl + X: Cắt (Cut) đối tượng đã chọn
Ctrl + V: Dán (Paste) đối tượng đã chọn
Ctrl + Z: Quay lại thời điểm trước đó (Undo)
Ctrl + Shift + Esc: Mở Task manager
Ctrl + Shift + N: Tạo 1 thư mục mới
Ctrl + Esc: Mở Start menu
Alt + Enter: Mở cửa sổ Properties của tập tin/thư mục đang chọn.
Alt + F4: Đóng một chương trình.
Alt + Tab: Chuyển đổi qua lại giữa các chương trình đang chạy
Backspace: Trở lại thư mục trước đó.
Delete: Xoá 1 têp/ thư mục vào thùng rác
Shift + Delete: Xóa vĩnh viễn tập tin/thư mục mà không cho vào thùng rác.
F2: Đổi tên đối tượng đã chọn
F3: Mở tính năng tìm kiếm tập tin/thư mục trong My Computer.
F5: Làm tươi các biểu tượng trong cửa sổ hiện hành.
Tab: Di chuyển giữa các thành phần trên cửa sổ.

Phím tắt với phím cửa sổ

Windows: Mở hoặc đóng menu Start
Windows + D: Ẩn/hiện màn hình desktop.
Windows + M: Thu nhỏ cửa sổ hiện hành xuống thanh taskbar.
Windows + E: Mở File Explorer để xem các ổ đĩa, thư mục.
Windows + L: Khóa màn hình máy tính
Windows + R: Mở cửa sổ Run.
Windows + P: Chọn chế độ hiển thị trình bày (khi kết nối với máy chiếu, màn hình ngoài)
Windows + Tab: Chuyển đổi qua lại giữa các chương trình đang mở
Windows + số thứ tự: Mở chương trình trên thanh taskbar theo số thứ tự của chúng

Phím tắt trong trình duyệt Chrome

Ctrl + T: Mở cửa sổ mới
Ctrl + T:
 Mở 1 tab mới
Ctrl + W:
 Đóng tab đang hoạt động
Ctrl + Tab:
 Di chuyển qua lại giữa các thẻ của trình duyệt theo thứ tự từ trái sang phải.

Ctrl + Shift + Tab: Di chuyển qua lại giữa các thẻ của trình duyệt theo thứ tự từ phải sang trái.
Ctrl + Shift + N: Mở trình duyệt ẩn danh
Ctrl + Shift + T: Mở lại tab vừa đóng
Alt + phím mũi tên trái: Quay lại trang trước.
Alt + phím mũi tên phải: Đi về trang phía sau.

Bình luận trên Facebook