md5

md5_la_gi

MD5 là gì? Check mã MD5 bằng phần mềm nào?

MD5 là gì? Nó là thuật toán mã hóa để tạo ra 1 chuỗi 128 bit từ 1 chuỗi dữ liệu bất kỳ. Nó thường được dùng để kiểm tra tính toàn vẹn của tập tin. Ngoài ra người ta còn dùng SHA1, SHA 256… để kiểm tra tính toàn vẹn của tập tin. Ví dụ: Mình…

Xem thêm