tống tiền

virus-ma-hoa-du-lieu

Cảnh báo: Virus mã hoá dữ liệu tống tiền đang bùng phát

Thời gian gần đây, rất nhiều người bị dinh virus mã hoá dữ liệu tống tiền khiến tất cả các dữ liệu trong máy (báo cáo, đồ án, tài liệu, ảnh…) đều bị đổi đuôi file và không lấy lại được. Virus mã hoá dữ liệu tống tiền là gì? Virus mã hóa dữ liệu…

Xem thêm